ارائه گزارش عملکرد به انجمن مددکاران اجتماعی ایران

arm_madadkaranبه نام خداوند جان و خرد
شعبه انجمن مددکاران اجتماعی استان گیلان
اقدامات انجام شده توسط شعبه از زمان ابلاغ حکم تاکنون:
۱-تهیه دفتر اندیکاتور برای ثبت مکاتبات انجمن شعبه گیلان
۲-ارسال مشخصات ۳۵ نفر از اعضای انجمن به تهران جهت صدور کارت عضویت
۳-مکاتبه با روسای ادارات بهزیستی استان گیلان جهت شناسایی و جذب مددکاران اجتماعی و رشته های مرتبط در انجمن به همراه ارسال فرم عضویت .
۴- مکاتبه با مدیر کل بهزیستی استان و جذب ایشان به عنوان عضو افتخاری انجمن .
۵- مکاتبه با مدیر بحران استانداری و معرفی انجمن و اعلام همکاری در برگزاری دوره آموزشی مددکاران اجتماعی در بلایای طبیعی در دستگاههای مختلف و برگزاری مانورهای مختلف با همکاری سازمانهای مختلف. ادامه‌ی خواندن