فراخوان مقاله مناسب سازی

%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8cاز همه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به موضوعات مربوط به دسترسی (مناسب سازی) دعوت می شود مقالات تألیفی یا ترجمه مرتبط با دسترسی را برای بررسی از طریق ایمیل به دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور واقع در ساختمان شماره ۵ سازمان بهزیستی ارسال فرمائید.
ذکر منابع استفاده شده در مقالات تألیفی ضروری می باشد در مورد مقالات ترجمه شده، ذکر نام منبع مقالات ترجمه شده و ارسال مقاله به زبان اصلی، همراه با متن ترجمه شده ضروری می باشد
از همه موضوعاتی که به حوزه مناسب سازی مربوط می شود استقبال می شود.
تاریخ برگزاری: ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۵
جهت ارسال مقالات تا تاریخ سوم بهمن ماه میباشد.

فراخوان مقاله

arm_madadkaranاعضای محترم انجمن مددکاری اجتماعی ایران – شعبه گیلان
با سلام و درود فراوان
انجمن مددکاری اجتماعی در راستای تحقق اهداف والای خود و به منظور ارتقا سطح علمی،فرهنگی و اجتماعی جامعه و توسعه خدمات رفاه اجتماعی در نظر دارد با فراخوان عمومی بین اعضای خود و صاحب نظران و علاقمند در خصوص ارائه مقالات پژوهشی، توصیفی و میدانی با الویت عناوین ذیل اقدام نماید تا پس از تایید نهایی اقدامات لازم صورت پذیرد . شایان ذکر است ارائه مقاله بصورت فردی و گروهی امکان پذیر می باشد . قبلا از بذل عنایت و مشارکت فعالانه اعضای محترم تقدیر و تشکر به عمل می آید.
عناوین پیشنهادی : ادامه‌ی خواندن