آشنایی مختصر با انجمن مددکاران اجتماعی

کبری رادمن کبری راد فارغ التحصیل رشته علوم اجتماعی – خدمات اجتماعی از دانشگاه آزاد رودهن هستم از سال ۱۳۷۶ به عنوان مددکاری اجتماعی در سازمان بهزیستی آغاز بکار نموده و با گذشت بیش از ۱۵ سال تجربه علمی و عملی در بهزیستی ودر مناصب مختلف هم چون مددکار اجتماعی ، مسئولیت مجتمع خدمات روستایی، مسئولیت مرکز مشاوره خانواده ،کارشناس مسئول شبه خانواده استان، معاون اجتماعی و در حال حاضر کارشناس دفتر برنامه ریزی و بودجه و دبیر کمیسیون تحول اداری در بهزیستی گیلان انجام وظیفه می نمایم .
سوال: آیا با سایر نهاد ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی همکاری داشته اید؟
بله ، در سال ۱۳۸۲ اولین کلینیک مددکاری اجتماعی را تحت نظارت بهزیستی گیلان راه اندازی نمودم ( به عنوان صاحب امتیاز و مددکار اجتماعی ) و با همکاری ادامه‌ی خواندن